Vabilo na redni letni zbor članov OK Salonit Anhovo - Kanal

titlelines.gif, 0 kB V skladu z 13. členom statuta vas vljudno vabimo na redni letni zbor članov OK Salonit Anhovo – Kanal, ki bo potekal v četrtek 22. marca 2012 s pričetkom ob 17:00 v gasilskem domu Kanal.


Vabilo na redni zbor članov OK Salonit Anhovo - Kanal

Spoštovane odbojkarske prijateljice in prijatelji!

V skladu z 13. členom statuta vas vljudno vabimo na redni letni zbor članov OK Salonit Anhovo – Kanal, ki bo potekal v četrtek 22. marca 2012 s pričetkom ob 17:00 v gasilskem domu Kanal.

Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Pozdrav in otvoritev predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal
  2. Izvolitev delovnih teles zbora članov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika)
  3. Poročilo predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal za leto 2011
  4. Finančno poročilo, poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora
  5. Razprava na poročila in sprejem poročil
  6. Predlog in sprejem programa dela za leto 2012
  7. Odločanje o predlogu sklepa o višini članarine za leto 2012
  8. Razno
  9. Pobiranje članarine za leto 2012

 Skupščina je sklepčna, če je ob začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob napovedanem času, skupščina ni sklepčna se začetek skupščine odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 10 članov.

 Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v čim večjem številu.

 S prijaznimi pozdravi!

 OK SALONIT ANHOVO – KANAL

xrado production o piškotkih