Uspešno izpeljana skupščina OK Salonit Anhovo - Kanal

titlelines.gif, 0 kB Dosedanji predsednok UO OK Salonit Anhovo g. Jože Funda je bil izvoljen za naslednji 4-letni mandat.V sredo 03.03.2010 je v Gasilskem domu v Kanalu potekala redna letna volilna skupščina OK Salonit Anhovo - Kanal. V Gasilskem domu se je zbralo okrog 150 članov kluba. Skupščina je sprejela vsa podana poročila, sprejela nov statut kluba, potrdila program dela za leto 2010 ter izvolila novo vodstvo kluba. Na skupščini je bil sprejet sklep v višini članarine za leto 2010.

 

V novem 13 članskem upravnem odboru bodo sedeli: Jože Funda (Predsednik UO), Jožko Leban, Marko Bucik, IvanVidič, Zdenko Ipavec, Marko Kodrič, Milan Berlot, Miran Ipavec, Marijan Nanut, David Valentinčič, Branko Dolenc, Marta Brelih, Dragan Kovačič.

 

Nadzorni odbor bo deloval v sestavi: Klemen Stanič, Milena Pavlin, Anton Tomažič.

 

Disciplinska komisija bo delovala v sestavi: Anka Ipavec, Zdenko Sirk, Meta Okroglič.

 

Skupščino je uspešno vodil Branko Dolenc.

 

Po skupščini je potekalo pobiranje članarine in delitev brezplačnih navijaških majic. Več fotografij si lahko ogledate v Fotogaleriji.


xrado production o piškotkih