Vabilo na redni zbor članov OK Salonit Anhovo - Kanal

titlelines.gif, 0 kB Spoštovane odbojkarske prijateljice in prijatelji! Vljudno vas vabimo na redno letno volilno skupščino OK Salonit Anhovo – Kanal, ki bo potekala v petek 30.03.2018 s pričetkom ob 16:30 v Hotelu Križnič v Kanalu.

Predlagan je naslednji dnevni red:

 1. Pozdrav in otvoritev predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal
 2. Izvolitev delovnih teles skupščine (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika in volilno verifikacijska komisija)
 3. Poročilo predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal za leto 2017
 4. Finančno poročilo, poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora
 5. Razprava na poročila in sprejem poročil
 6. Razrešnica dosedanjih organov kluba
 7. Volitve organov kluba
 8. Predlog in sprejem programa dela za leto 2018
 9. Potrditev sklepa o višini članarine za leto 2018
 10. Razno
 11. Možnost plačila članarine za leto 2018

Skupščina je sklepčna, če je ob začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob napovedanem času, skupščina ni sklepčna se začetek skupščine odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 10 članov.

Vpis novih članov in pobiranje članarine za leto 2018 sebo izvajalo tudi na vseh domačih tekmah OK Salonit Anhovo – Kanal v mesecu marcu in aprilu 2018 v Športni dvorani Kanal.

 Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v čim večjem številu.

 
xrado production o piškotkih