Vabilo na redni zbor članov OK Salonit Anhovo - Kanal

titlelines.gif, 0 kB V skladu z 13. členom statuta vas vljudno vabimo na redni letni zbor članov OK Salonit Anhovo – Kanal, ki bo potekal v četrtek 23. marca 2017 s pričetkom ob 17:00 v Hotelu Križnič v Kanalu.
Predlagan je naslednji dnevni red:

  1. Pozdrav in otvoritev predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal
  2. Izvolitev delovnih teles zbora članov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika)
  3. Poročilo predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal za leto 2016
  4. Finančno poročilo, poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora
  5. Razprava na poročila in sprejem poročil za leto 2016
  6. Predlog in sprejem programa dela za leto 2017
  7. Odločanje o predlogu sklepa o višini članarine za leto 2017
  8. Razno
  9. Možnost plačila članarine za leto 2017

Skupščina je sklepčna, če je ob začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob napovedanem času, skupščina ni sklepčna se začetek skupščine odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 10 članov.

Vpis novih članov in pobiranje članarine za leto 2017 se bo izvajalo tudi na vseh domačih tekmah članske ekipe OK Salonit Anhovo – Kanal v mesecu marcu in aprilu 2017 v Športni dvorani Kanal.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v čim večjem številu.

S prijaznimi pozdravi!


OK SALONIT ANHOVO – KANAL

Julijan Fortunat, predsednik


xrado production o piškotkih