Vabilo na redni zbor članov OK Salonit Anhovo - Kanal

titlelines.gif, 0 kB V skladu z 13. členom statuta vas vljudno vabimo na redni letni zbor članov OK Salonit Anhovo – Kanal, ki bo potekal v četrtek 17. marca 2016 s pričetkom ob 17:00 v Hotelu Križnič v Kanalu.
Predlagan je naslednji dnevni red:

 

  1. Pozdrav in otvoritev predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal
  2. Izvolitev delovnih teles zbora članov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika)
  3. Poročilo predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal za leto 2015
  4. Finančno poročilo, poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora
  5. Razprava na poročila in sprejem poročil
  6. Predlog in sprejem programa dela za leto 2016
  7. Odločanje o predlogu sklepa o višini članarine za leto 2016
  8. Razno
  9. Možnost plačila članarine za leto 2016

 Skupščina jesklepčna, če je ob začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob napovedanemčasu, skupščina ni sklepčna se začetek skupščine odloži za 30 minut, nakarskupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 10 članov.

Vpis novih članov in pobiranje članarine za leto 2016 sebo izvajalo tudi na vseh domačih tekmah OK Salonit Anhovo – Kanal v mesecumarcu in aprilu 2016 v Športni dvorani Kanal.

Vljudno vasvabimo, da se nam pridružite v čim večjem številu.

 S prijaznimipozdravi!

 OK SALONIT ANHOVO – KANAL

 Julijan Fortunat, predsednik
xrado production o piškotkih