Vabilo na redni zbor članov OK Salonit Anhovo - Kanal

titlelines.gif, 0 kB V skladu z 13. členom statuta vas vljudno vabimo na redni letni zbor članov OK Salonit Anhovo – Kanal, ki bo potekal v sredo 18. marca 2015 s pričetkom ob 17:00 v Hotelu Križnič v Kanalu.Predlagan je naslednji dnevni red:

 

 1. Pozdrav in otvoritev predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal
 2. Izvolitev delovnih teles zbora članov (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika)
 3. Poročilo predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal za leto 2014
 4. Finančno poročilo, poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora
 5. Razprava na poročila in sprejem poročil
 6. Predlog in sprejem programa dela za leto 2015
 7. Odločanje o predlogu popravkov statuta kluba
 8. Odločanje o predlogu Poslovnika strokovnega sveta in o predlogu Disciplinskega pravilnika
 9. Odločanje o predlogu sklepa o višini članarine za leto 2015
 10. Razno
 11. Možnost plačila članarine za leto 2015

Skupščina je sklepčna, če je ob začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob napovedanem času, skupščina ni sklepčna se začetek skupščine odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 10 članov.

Predlog novega statuta, Poslovnika strokovnega sveta in Disciplinskega pravilnika sta objavljena na spletni strani www.oksalonit.com v rubriki DOKUMENTI.

Vpis novih članov in pobiranje članarine za leto 2015 se bo izvajalo tudi na vseh domačih tekmah OK Salonit Anhovo – Kanal v mesecu marcu in aprilu 2015 v Športni dvorani Kanal. 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v čim večjem številu.

S prijaznimi pozdravi!

 

OK SALONIT ANHOVO – KANAL

Julijan Fortunat, predsednik

 

xrado production o piškotkih